Zdeněk Rous (1911–1939)

Mezi první oběti II. světové války patřil i poručík Zdeněk Rous, rodák z Bystřičky. Jeho osud dokumentuje odkazovaná stránka. Doposud jsem nikde nenarazil na jeho fotografii. Až nyní, a to …

Žádný komentář

Bystřička – Venkov 2050: urbanistická studie

Včera (tj. 18. 2. 2020) proběhla pod záštitou spolku Zastávka další z besed o architektuře. Studenti Pavel Juříček a Jakub Mikel FA VUT v Brně zde prezentovali svůj urbanistický pohled na …

Žádný komentář

Bystřička 2050 a výstava Má vlast cestami proměn 2019-20

Zastávka – spolek pro kulturu a vzdělanost na Bystřičce pořádá v úterý 18. února v 17 hodin prezentaci ateliérových prací studentů fakulty architektury brněnského VUT Bystřička 2050.

Žádný komentář
Letní pohled na Bystřičku z Vaňkova vrchu směrem ke Klenovu
Letní pohled na Bystřičku z Vaňkova vrchu směrem ke Klenovu

Obec Bystřička, ležící mezi městy Vsetín a Valašské Meziříčí, vznikla na potoku stejného jména pasekářskou kolonizací poddaných z Růžďky v polovině 17. století. Na tomto místě již dříve stála zaniklá a zpustlá obec Svojanov, ta byla připomínána již před rokem 1505. Jako ves se Bystřička poprvé připomíná roku 1647, kdy byla založena vsetínským pánem Mikulášem Pázmánym (do té doby byla součástí obce Růžďka). Do poloviny 19. století byla Bystřička charakteristickou zemědělskou obcí. Později se rozšířily některé druhy domácí výroby, typické pro Valašsko: výroba křiváků (kapesních nožů) a dřevěného zemědělského nářadí. Roku 1770 se připomíná pod Klenovem lom na vápenec a pec na pálení vápna. K zajímavostem obce patří známá přehrada Bystřička, která je kulturní památkou ČR, přírodní rezervace Klenov, kde na nejvyšším místním skalním vrcholu Zámčisko stával hrad, a přírodní památka U Vaňků. Ve středu obce stojí zvonička. Bystřička je častým cílem turistů. Její okolí nabízí řadu ubytovacích kapacit v nádherném prostředí Valašska. Na jaře se pravidelně koná sjíždění říčky Bystřička na raftech. V létě návštěvníky potěší také letní kino, ve kterém se koná také největší český country festival Starý dobrý western.

Rozloha obce: 951 ha
Počet obyvatel: 1010 (duben 2019)

Památky, významné stavby a zajímavosti obce Bystřička:

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území obce Bystřička:

  • Klenov, přírodní rezervace (hřebenové partie se skalními výchozy a přírodně zachovalými lesními porosty s výskytem vzácné fauny)
  • U Vaňků, přírodní památka (listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a přilehlé louky s bohatou populací ladoňky karpatské).