Stránka je ve fázi zrodu. V první části pravděpodobně obsahuje i nepřesnosti.

První obecní volby proběhly na základě Prozatímního zákona obecního  v obci v roce 1850. Z celkového počtu 349 obyvatel bylo k volbě oprávněno 36 osob, k volbám se dostavilo 35 osob. Na základě hlasování se byl zvolen osmičlenný výbor a čtyři náhradníci. Obecní představenstvo mělo 3 členy. V čele stál purkmistr Josef Hruška.

(?)

1803 Josef Hlinský (?)

Starostové

1850 Josef Hruška
? – 1873 Josef Chromela (?)
1873 Štěpán Adámek (?)
1875 – 1882 Štěpán Adámek
1882 – 1900 Jan Hlinský
1900 – 1901 Josef Dančák
1901 – 1909 Jiří Melichařík
1909 – 1912 (?)
1912 (jinde 1919) – 1932 Josef Geryk
1932 – 1939 Josef Adámek
1939 – 1945 Josef Lukáš

Předsedové MNV

20. 11. 1945 – 18. 1. 1946 Jan Karola
18. 1. 1946 – 4. 7. 1946 Josef Lukáš
4. 7. 1946 – 9. 3. 1947 Karel Souček
9. 3. 1947 – 1. 3. 1948 Josef Lukáš
1. 3. 1948 – 1. 7. 1957 Ladislav Adámek
1. 7. 1957 – 1. 1. 1958 Jan Batla
1. 1. 1958 – 14. 11. 1964 Jaroslav Pisklák
14. 11. 1964 – 18. 12. 1971 Jan Karola
18. 12. 1971 – 25. 6. 1986 Josef Matůš
25. 6. 1986 – 1. 3. 1990 Milan Konvičný
1. 3. 1990 – 3. 12. 1990 Josef Výmola

Starostové

3. 12. 1990 – 2. 11. 2002 Karel Hurta
3. 11. 2002 – doposud Zbyněk Fojtíček