Dne 5. března 2004 byly obci Bystřička předsedou parlamentu Lubomírem Zaorálkem slavnostně uděleny obecní symboly: znak a prapor. Na znaku se nachází v zeleném štítě zkřížené zlaté lopaty (karbovačky), které nad stříbrnou zdí vyrůstají z modré vlnité paty. Prapor tvoří tři vodorovné pruhy: zelený, bílý a modrý, v poměru 2:1:1. V žerďové polovině zeleného pruhu jsou zkřížené žluté lopaty (karbovačky). Poměr šířky k délce listu je 2:3. Východiskem pro tvorbu znaku se stala historická pečeť obce. Autorem znaku je Jan Tejkal.

Znak a prapor obce Bystřička

 

Prapor obce Bystřička mezi prapory České republiky a Evropské unie
Prapor obce Bystřička mezi prapory České republiky a Evropské unie

Na rozdíl od jiných pečetí většiny obcí vsetínského panství přináší pečeť obce Bystřička symboly, které poukazují na domáckou výrobu zemědělského domácího nářadí. Ta byla rozšířena i na Bystřičce.
Spolehlivé doklady o užívání obecní pečeti Bystřičky představují otisky pečetního typáře, doložené postupně v několika archivních fondech Moravského zemského archivu v Brně. Nejstarší doklad o užívání obecní pečeti představují písemnosti tzv. Josefského katastru z 80. let 18. století, které jsou nyní uloženy v pobočce Moravského zemského archivu v Kunštátě. Dalším potvrzením užívání pečeti jsou pak pečetní otisky v Matrice výnosu pozemků z roku 1820, uložené nyní v pobočce Moravského zemského archivu v Kunštátě. Nejmladším dokladem o existenci a užívání pečeti Bystřičky je brněnský archivní fond tzv. Popisů hranic z období konce první poloviny 19. století.
Pečeť je tvořena kulatým polem a obrazem dvou zkřížených karbovaček – lopat sloužících k mísení mouky, obilí, nebo nehašeného vápna, ale i dalších sypkých a tekutých materiálů. To může souviset i s existencí lomu na vápenec a pecí na pálení vápna pod vrchem Klenov, uváděných ve druhé polovině 18. století. Karbovačky jsou provázeny vpravo a vlevo, z pohledu pozorovatele, zuby či hranami doleva obrácenými předměty, pravděpodobně hřebeny na česání ovčí vlny. Opis pečeti nás pak spolehlivě přesvědčuje, komu pečetidlo náleží: „PEC. POCTIWE: OBC. BISTRICZKIII“.
Uváděna bývá i obecní pečeť z roku 1744, která má v oválném poli dvě zkřížené lopaty a po jejich stranách poříz a břichatou pilu.
V souladu se zásadami heraldické tvorby se figury zkřížených lopat (karbovaček) z pečeti staly základním prvkem znaku.
Na novější historii obce a současně na jednu z dimenzí jejího dnešního charakteru pak odkazují rovněž figury kvádrové zdi a tzv. vlnité paty štítu, jež vykreslují významné dílo: krajinný a rekreační prvek v obci – přehradu Bystřička.

Bystřička - otisk pečeti
Bystřička – otisk pečeti
Bystřička - překreslená pečeť
Bystřička – překreslená pečeť