(13. srpna 1902 Bystřička – 9. listopadu 1944 Dolní Bečva)

Viktor Kollanda (1924)
Viktor Kollanda (1924)

Důstojník československé armády, významný člen protektorátního odboje. Byl blízkým spolupracovníkem Josefa Sousedíka, působil jako partyzánská spojka a člen vojenské skupiny odbojové organizace Clay Eva – Diana. Za II. sv. války, po přestřelce na pile v Ratiboři, odešel s Františkem Juppou do ilegality. Odešel do Velkých Karlovic, byl zadržen a 9. listopadu 1944 byl popraven na dřevěné konstrukci postavené na školním hřišti v Dolní Bečvě spolu s Karlem Bublou, Jánem Jurčou a Štěpánem Králíčkem.

Viktor Kollanda (1928)
Viktor Kollanda (1928)
Viktor Kollanda (1937)
Viktor Kollanda (1937)
Viktor Kollanda - místo popravy na Dolní Bečvě
Viktor Kollanda – místo popravy na Dolní Bečvě