Mikuláš Pázmány z Panasu (1623-1667) byl uherský šlechtic, který značnou část svého života strávil na Moravě, synovec ostřihomského biskupa Petra Pázmányho, který jej učinil dědicem svého majetku, a tedy i vsetínského panství. Majitelem panství byl v letech 1637-1652. V roce 1647 založil Bystřičku. Založil také Mikulůvku (název vsi je odvozen od jeho jména) a Nový Hrozenkov. Vzdělaný šlechtic a majitel několika panství ovládal několi jazyků. Byl činný také literárně, je autorem knihy Praxis et usus schedae menstruae (vydána v roce 1639 v Kolíně nad Rýnem) a zachovala se také jedna jeho báseň. Knihy z jeho majetku jsou uloženy v olomoucké knihovně. V době švédské okupace bojoval proti valašským vzbouřencům.

Související

  • Ladislav Baletka: Vsetín za valašských povstání V
  • Kovács, Eszter: Knihy Mikuláše Pázmánye v olomoucké knihovně (In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5. – 6. listopadu 2008 / Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci et al., 2009 294 s. : fot. 978-80-7053-283-6, s. 83-91)