Martin Slováček

Osud legionáře Martina Slováčka je s Bystřičkou úzce spjat. Hlavně pak s restaurací U Legionáře. Později nesla název Turistická úschovna U Půstů. Nyní ji známe jako U Mokrošů. Známý příběh tvrdí, že ji Slováčkovi nechal postavit za zásluhy o záchranu života prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Co je legenda a co jsou fakta vám objasní článek Miroslava Maňase publikovaný ve Valašsku č. 49.

Osudy Martina Slováčka zpracoval také František Sába, článek Zachránil T. G. Masaryka v sudu najdete v časopise Podřevnicko (ročník 7, číslo 4, zima 1998).

Turistická restaurace „U Legionáře“ M. Slováček - Údolní přehrada Bystřička
Turistická restaurace „U Legionáře“ M. Slováček – Údolní přehrada Bystřička

Martin Slováček – karta legionáře na portálu Legie 100

Portrét a medailonek Martina Slováčka z facebookových stránek Legionáři Valašskokloboucka.

Legionář Martin Slováček
Legionář Martin Slováček

Martin Slováček
Narodil se v obci Jasenka dne 18. října 1891. Po vychození obecné školy se učil kovářem. Jako kovářský učeň odešel do Malé Bystřice. Do války odešel jako příslušník 25. zeměbraneckého pluku. Zajat byl u Tomašova v září 1914 v hodnosti svobodníka. Zajatec Slováček pracoval v Semipalatinsku coby kovář. Do řad československého vojska na Rusi se přidal na počátku roku 1917. Přišel jako dobrovolec do sborné stanice v Borispolu, později nosil na rukávu štítek 8. střel. pluku. Účastnil se tažení na Dálný východ i severouralskou frontu. Pro svou statečnost prokázanou na začátku roku 1918 v Kyjevě, kdy přes bitevní linii pronesl důležité dokumenty, byl povýšen na desátníka. Později se vyprávělo, že zachránil život TGM, který byl tou dobou v Rusku. Za svého působení v čs. vojsku byl dvakrát raněn. Do vlasti se vrátil s transportem invalidů na lodi Nanking v hodnosti rotmistra. Ve vlasti získal Slováček místo na nově postavené přehradě Bystřička, kde jako první nájemce tamní restaurace (dnes U Mokrošů) působil ve 20. letech. V podniku údajně tajně hostil i prezidenta Masaryka. Po odchodu z Bystřičky se přestěhoval do Bylnice a stal se členem a později předsedou místní Jednoty ČsOL Brumov. Jeho vyprávění o záchraně prezidenta Masaryka, provozování restaurace na Bystřičce či přátelské návštěvě prezidentské rodiny v Lánech literárně zpracoval František Sába.

 

Restaurace U Legionáře (turistická ubytovna U Půstů, restaurace U Morkošů) na historických fotografiích

Leave a Reply