Petra Brázdilová

Malířka a výtvarnice (* 29. 6. 1978, Vsetín) pocházející z Bystřičky.
Vystudovala Ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Stanislava Diviše. Studovala téžna Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity a v roce. 2007 byla na stáži ve Spojených státech amerických. Věnuje se malbě, fotografii, keramice. V roce 2010 získala Cenu Rudolfa Schlattauera. Za pozornost stojí její výstava Chronika stavební kultury jedné malé obce z roku 2018.

Stánky Petry Brázdilové
Heslo v databázi Osobnosti Valašska
Přehled výstav na portálu Artmap