Letní pohled na Bystřičku z Vaňkova vrchu směrem ke Klenovu
Letní pohled na Bystřičku z Vaňkova vrchu směrem ke Klenovu

Poslední aktuality

Ametyst z Bystřičky

Vzorek č. 11. – Ametyst. I na tento exponát můžete narazit při návštěvě expozice Člověk v krajině, krajina v lidech v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vzorky tohoto drahého kamene …

Žádný komentář

150 let chrámu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Růžďce a na Bystřičce

Více o sboru na stránkách https://ruzdkasbor.cz, s historii náboženských poměrů se můžete seznámit přímo zde https://bystricka.kotrla.com/nabozenske-pomery/

Žádný komentář

Martin Slováček

Osud legionáře Martina Slováčka je s Bystřičkou úzce spjat. Hlavně pak s restaurací U Legionáře. Později nesla název Turistická úschovna U Půstů. Nyní ji známe jako U Mokrošů. Známý příběh …

Žádný komentář

Předjaří

Dnešní dopoledne nad přehradou.

Žádný komentář

Geologické lokality Zlínského kraje

Zlínský kraj vydává ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko novou publikaci Geologické lokality Zlínského kraje, kterou pod vedením Pavla Šnajdra připravil kolektiv autorů. Kniha je neprodejná a je volně ke …

Žádný komentář

 

Stručné info

Obec Bystřička, ležící mezi městy Vsetín a Valašské Meziříčí, vznikla na potoku stejného jména pasekářskou kolonizací poddaných z Růžďky v polovině 17. století. Na tomto místě již dříve stála zaniklá a zpustlá obec Svojanov, ta byla připomínána již před rokem 1505. Jako ves se Bystřička poprvé připomíná roku 1647, kdy byla založena vsetínským pánem Mikulášem Pázmánym (do té doby byla součástí obce Růžďka). Do poloviny 19. století byla Bystřička charakteristickou zemědělskou obcí. Později se rozšířily některé druhy domácí výroby, typické pro Valašsko: výroba křiváků (kapesních nožů) a dřevěného zemědělského nářadí. Roku 1770 se připomíná pod Klenovem lom na vápenec a pec na pálení vápna. K zajímavostem obce patří známá přehrada Bystřička, která je kulturní památkou ČR, přírodní rezervace Klenov, kde na nejvyšším místním skalním vrcholu Zámčisko stával hrad, a přírodní památka U Vaňků. Ve středu obce stojí zvonička. Bystřička je častým cílem turistů. Její okolí nabízí řadu ubytovacích kapacit v nádherném prostředí Valašska. Na jaře se pravidelně koná sjíždění říčky Bystřička na raftech. V létě návštěvníky potěší také letní kino, ve kterém se koná také největší český country festival Starý dobrý western.

Rychlý přehled významných milníků:

 • Pozůstatky pravěkých valů nese vrcholek Klenova.
 • Koncem 13. století si podle pověsti si vybudovali na vrchu Klenov svůj hrad Freundsberg templáři. Stával na samotném vrcholu kopce a dosud se horní části skály říká Zámčiska. Připomínán je pouze roku 1308. Nezachovaly se z něj žádné zbytky.
 • Obec Bystřička vznikla na potoku stejného jména pasekářskou kolonizací poddaných z Růžďky v polovině 17. století. Na tomto místě již dříve stála zaniklá a zpustlá obec Svojanov, ta byla připomínána již před rokem 1505.
 • Jako ves se Bystřička poprvé připomíná roku 1647, kdy byla založena vsetínským pánem Mikulášem Pázmánym.
 • V roce 1834 žilo v Bystřičce 371 obyvatel.
 • V roce 1880 měla Bystřička 67 domů a 429 obyvatel. Patřila do okresu vsetínského, hejtmanství valašskomeziříčského, pod faru v Růžďce a pošta byla v Jablůnce.
 • Roku 1883 byla zřízena samostatná škola. Roku 1981 připadla pod školu v Růžďce.
 • V roce 1909 se Bystřička stala součástí nově zřízeného politického okresu Vsetín. Jeho součástí je doposud.
 • V letech 1908 – 1912 byla vybudována údolní přehrada.
 • V roce 1928 započala stavba hotelu Klenov. Jeho majitelem byl Josef Novosad z Jasenky.
 • V roce 1951 poprvé založeno zemědělské družstvo, které se brzy rozpadlo.
 • V roce 1959 zřízena v obci pošta. V tomto roce bylo podruhé založeno zemědělské družstvo.
 • Od roku 1963 funguje letní kina.
 • Roku 1977 otevřena mateřská školka.
 • V roce 1996 povodně (desetiletá voda).
 • V roce 1997 obec Bystřička postižena povodněmi (stoletá voda).

Rozloha obce: 951 ha
Počet obyvatel: 1042 (v roce 2023)
PSČ 756 24
Počet domů: 335 (2021)

Památky, významné stavby a zajímavosti obce Bystřička:

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území obce Bystřička:

 • Klenov, přírodní rezervace (hřebenové partie se skalními výchozy a přírodně zachovalými lesními porosty s výskytem vzácné fauny)
 • U Vaňků, přírodní památka (listnatý les s přirozenou skladbou dřevin a přilehlé louky s bohatou populací ladoňky karpatské).
Přehrada Bystřička
Přehrada Bystřička