Prodejna potravin „Pod Růžďkou“.
Stavba byla zahájena v roce 1974 a předána do užívání v roce 1975. Hodnota prodejny činí 731.000 Kčs při fin. nákladech 585.000 Kčs. Stavba byla prováděna svépomocí a financována z půjčky od SBČS Vsetín. Prodejna byla provedena v dobré kvalitě. Stavbu vedl Fr. Kacerle st. Prodejna je velkým přínosem pro občany ze střední části obce.