Literatura a prameny

Baletka, Ladislav
1988 Vsetínský zámek. Jeho historie a současnost. (Vsetín)
1998 Růžďka. Pohled do minulosti obce na Valašsku (Růžďka: Obecní úřad v Růžďce)

Burian, Bohuslav – Burian, Ilja
1993 Dějiny protestantismu na Vsetínsku (Horní sbor českobratrské církve evangelické na Vsetíně)

Čermáková, Eva
2014 Pravěk Valašska (Vsetín: Muzeum regionu Valašsko)

Dostál, František
1956 Valašská povstání za Třicetileté války (1621–1644) (Praha: Naše vojsko)
1966 Valašská povstání 1620/1644 (Vsetín: MěstNV na Vsetíně)

Jakeš, Josef
1957 Dějiny růžďské školy (Gottwaldov: Krajské museum v Gottwaldově)

Janoška, Martin
2000 Valašsko očima geologa (Olomouc: UP v Olomouci)

Kohoutek, Jiří
1995 Hrady jihovýchodní Moravy (Zlín: Archa)

kolektiv autorů
1938 Okres Vsetínský. Obraz přírodní, kulturní a hospodářský. (Vsetín)

kolektiv autorů
2002 Okres Vsetín (Brno – Vsetín)

Kotrla, Pavel
2009 Přehrada Bystřička 1908–2008 (Bystřička: Obec Bystřička)

Kotrla, Pavel – Vetchý, Jan (eds.)
2010 Čtení z Bystřičky a Růžďky (Bystřička – Růžďka)

Pavlík, Richard (ed.)
1946 Vsetínsko v boji za svobodu: k historii bojů na Valašsku v květnu 1945. (Vsetín: Průlom)

Rous, Jan
1931 Valaši v boji za svobodu. 150. výročí tolerančního patentu. (Valašské Meziříčí: Lubina)
1937 Po stopách zaniklé vsi Svojanova na Vsatsku (studie ve vlastivědném časopisu Od Horácka k Podyjí)
2015 Výbor z díla (Bystřička: Obec Bystřička)

Šmeral Jiří (ed.), Janiš Dalibor, Schenk Zdeněk, Štětina Jan,
Vrla Radim, Zajíc Petr)
2015 Hrad Šaumburk, hrad Klenov a osídlování horního Pobečví ve středověku (Valašské Meziříčí: Město Valašské Meziříčí)

Tkáčiková Jana, Husák Jan & Spitzer Lukáš
2013 Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků. (Vsetín: Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí
a Muzeum regionu Valašsko)

Žamboch, Martin
2004 Příběh obyvatel vsi Růžďky (Růžďka)

Kronika vsetínského panství – jeho obyvatelů a majitelů od Wilhelma Fernanda (překlad do češtiny). SOA Vsetín, Pozůstalost Richarda Pavlíka, inv. č. 289

„Narovnání všech dědin Panství Vsetínského dne 25. června 1700“; ZA Opava, Velkostatek Vsetín a Ústřední správa Thonetových statků na Vsetíně 1575 1948, inv. č. 33