Bystřička – původní katastr obce
Bystřička – stávající katastr obce (před úpravou v roce 2018)
Bystřička – srovnání historického a stávajícího katastru obce

V roce 2018 pak dochází v dolní části obce k úpravám katastru ve spojitosti s plánovanou rychlostní komunikací. Několik chalup – od přejezdu U Baslů směrem ke kříži, původně nacházejících se v katastru Jablůnky a Pržna, přibývá k Bystřičce. V rámci územního narovnání Bystřička přichází o louku mezi železniční tratí a Bečvou.