Učitelka, sbormistryně a hudební skladatelka (* 4. 12. 1963). Absolvovala obor sólový zpěv na Konzervatoři v Ostravě a obor Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro SŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Působí na Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí a jako sbormistryně pěveckých sborů Stonožka, miniDIZO a MIBIDIZO. Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO pod jejím vedením získal řadu významných českých i zahraničních cen. Stala se držitelkou Ceny města Valašské Meziříčí za rok 2020.