„Stavba byla zahájena v červnu 1972 a dokončena v roce 1973. Hodnota díla činila 251 000 Kčs, finanční náklad činil 173 000 Kčs. Prodej byl zahájen v prosinci 73. Byl to opravdu pěkný vánoční dárek, který všichni občané – hlavně však ženy, ocenili.“