4. V Bystřičce hledají nové formy práce
Bohatou a rozmanitou činnost nemusí vyvíjet jen početně silné organizace. Tam, kde je zájem o práci, se dá i v menším měřítku vykonat leccos hodnotného. Dokazuje to i práce základní organizace ČSŽ v Bystřičce na Vsetínsku. I když Bystřička patří k menším vesnicím a organizaci ČSŽ zde tvoří jen asi 80 žen, přece tu ženy odevzdaly už kus dobré práce.
V obci je již tradicí, že členky ČSŽ pečují o květinovou výsadbu na veřejných prostranstvích, spolupracují se Sdružením rodičů a přátel školy a s Pionýrskou organizací, aktivně pracují ve Sboru pro občanské záležitosti. Velké oblibě se těší i pravidelné zájezdy abonentů na představení do Divadla pracujících v Gottwaldově, které organizují funkcionářky ČSŽ už několik let i příležitostné zájezdy na některé kulturní akce, jako je např. FLORA Olomouc nebo Jízda králů ve Vlčnově. Svou tradici mají i kursy společenské výchovy a tance, které organizuje ČSŽ pro mladé lidi. Ale ženy v Bystřičce hledají stále nové formy práce. Takovou novinkou byla např. spolupráce základní organizace s OV ČSŽ s okresním výborem Svazarmu při pořádání okresního branného závodu žen 6. června 1975. Místní organizace jako organizace hostitelská vytvořila příznivé podmínky pro závod, jehož se zúčastnilo 9 družstev žen z celého okresu. Soutěžilo se v hodu granátem, střelbě ze vzduchovky, odhadování vzdálenosti a ve znalostech o průběhu osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Závodu se zúčastnily ženy mladší a střední generace. Svým elánem při zdolávání jednotlivých úkolů vytvořily radostnou a družnou atmosféru a prokázaly, že jim otázka branné zdatnosti zdaleka není lhostejná, Vítězem a držitelem putovního poháru se stalo družstvo žen z Bystřičky. Závod byl významným obohacením činnosti ČSŽ; z jeho zkušeností se jistě poučí nejen ženy v Bystřičce, ale i členky organizací ČSŽ v okrese.