„Nemá ani cenu papíru, na které byla vytištěna,… “

Přehrada Bystřička patří ke dvěma dokončeným dílům (druhým je Baťův kanál), které měly sloužit plánovanému vodnímu průplavu Dunaj-Odra-Labe. Plány se  o té doby v mnohém proměnily, ale stále vzbuzují diskuzi o možných přínosech. Aktuálně si toho všímá i Český rozhlas: Nemá ani cenu papíru, na které byla vytištěna, kritizuje Seják studii ke kanálu Dunaj-Odra-Labe