Pavel Drda
Pavel Drda (2017)

Keramik, sochař (3. 3. 1958). Žije a pracuje v Bystřičce. Člen skupiny Oslava a Unie výtvarných umělců, oblast Valašsko.

Narodil se 3. března 1958 v Hranicích na Moravě. vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1973 – 77, výtvarné zpracování keramiky, prof. Jaroslav Podmol, Bohumil Dobiáš ml.) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovu v Praze (1977 – 83, užité sochařství, prof. Josef Malejovský). Během studií na VŠUP získal Cenu VŠUP (1980, plastika Zubr; 1981, plastika Skateboard). Zabývá se komorním a monumentálním sochařstvím – plastiky, sochy, reliéfy a objekty zhotovuje z keramiky, kovu a výjimečně z kamene, umělého kamene či dřeva, popř. materiály kombinuje. „…Věnuje se i užitému uměleckému řemeslu: keramické a kovotepecké tvorbě. (…) je především tvůrcem keramických plastik a je figuralistou. Hlavním námětem jeho prací je figura, lidská i zvířecí. Zvolený žánr je u něj tak bytostně spjatý s preferovaným materiálem – keramickou hlínou (…). Ponechává obnažený její surový půvab, zrnitou drsnou strukturu a přirozený kolorit, který jen tónuje či dobarvuje engobami. …“ (O. Mehešová)

Pavel Drda (2014)

Stránka Pavla Drdy na Facebooku
Pavel Drda v Databázi regionálních osobností Masarykovy knihovny Vsetín
Pavel Drda na stránkách Sdružení výtvarných umělců keramiků
Pavel Drda v informačním systému abART

Příspěvky a fotky na mém blogu, které souvisí s Pavlem Drdou:

Nenechejte si ujít výstavu Pavla Drdy!
U oblíbeného sochaře
Tip na dobrou výstavu: Pavel Drda – Aloha
Ruce a křídla v radosti
Jan Pelár – odhalení pamětní desky

Pavel Drda - Na houpačce (katalog)
Pavel Drda – Na houpačce (katalog)
Pavel Drda (katalog 2004)
Pavel Drda (katalog 2004)