Výlov Bečvy kolem roku 1910

Otakar Šrůtek: Výlov Bečvy, kolem 1910
Otakar Šrůtek: Výlov Bečvy, kolem 1910

Fotografie Otakara Šrůtka Růžďka, výlov Bečvy, kolem r. 1910 byla publikována v knize Valašsko – historie a kultura z roku 2014 a pochází z fotoarchivu Etnografického ústavu MZM. Otakar Šrůtek byl profesionální fotograf působící ve Valašském Meziříčí. Nejznámější je asi jeho fotografie, která zachytila v roce 1907 ve Valašském Meziříčí zvolení Tomáše Garrigue Masaryka poslancem říšského sněmu. O rok dříve zachytil TGM na dovolené v Jarcové. Fotografie výlovu Bečvy byla pořízena na Bystřičce poblíž tehdejší železniční stanice Růžďka. Lze tak usuzovat z železničního mostu, který je zde zachycen, a Ježkov.

Leave a Reply