Pádla v erbu?

Jedna z chyb, která se pravidelně objevuje, pokud někdo popisuje erb obce Bystřička (viz např. článek Vodní a rybářské náměty v erbech našich obcí: Bystřička) je záměna lopat (karbovaček) za pádla. Ne, opravdu se nejedná o pádla. Stačí nahlédnout do slovníku heraldické terminologie. Vodní prvek na erbu zastupuje modrá barva a stylizovaná hráz přehrady, nejvýraznější dominanta obce. Více na stránce Obecní symboly.

Leave a Reply