Bystřička – Venkov 2050: urbanistická studie

Včera (tj. 18. 2. 2020) proběhla pod záštitou spolku Zastávka další z besed o architektuře. Studenti Pavel Juříček a Jakub Mikel FA VUT v Brně zde prezentovali svůj urbanistický pohled na možný rozvoj Bystřičky. Předpokládám, že záznam z večera se na stránkách Zastávky brzy objeví, ale prozatím si můžete prolistovat samotnou studii: https://issuu.com/jakubmikel/docs/pare_min

Je samozřejmě nutné mít na paměti, že se jedná o semestrální práci, která vznikla v průběhu dvou měsíců, přičemž třetí část je nutno brát, jak sami upozorňovali, s nadsázkou. Ale i tak je vidět, že z nadhledu a odstupu, ale hlavně z pohledu urbanisty (a ne jen architekta), se s územím v delším horizontu dá pracovat velmi inovativně. A navíc vyřešit některé palčivé otázky jinak.

Jednou z těch aktuálních je, zda vůbec stavět obecní úřad v záplavovém území. Pokud už zcela pomineme „mamutí“ rozměry stávajícího návrhu/studie a enormní finanční náklady. Vysoutěžená cena za projekt pro dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) na multifunkční dům (= nový obecní úřad) je 1 800 000 Kč. Pokud vyjdeme z této částky, tak máme v tuto chvíli na stole částku v rozmezí 150 000 000 Kč – 190 000 000 Kč jen za stavbu multifunkčního domu. (Poměr ceny DÚR k ceně díla si můžete ověřit sami. Postačí navštívit např. http://www.cenyzaprojekty.cz/honorarovyrad.html nebo použít jiný výpočtový formulář nebo program a zadat středně náročnou stavbu a investiční náklady 150 mil.) (Pozn.: Výše uvedené platí, pokud nebyla ve výběrovém řízení přestřelena částka za DÚR.)

Navíc tato cena připadá v úvahu, pokud by se začalo ihned. Což nelze. Takže musíme tedy započítat inflaci (i každé procento nebo desetina udělají svoje), cenu za demolici stávajících objektů, nárůst cen stavebních materiálů (zde je v posledních letech roční nárůst 4-7 %), a také cena práce asi nepůjde dolů. Takže na jaké jsme konečné částce? Trochu luxus a trochu nereálné pro obec naší velikosti. Navíc po odchodu Británie z EU se pomalu blížíme k době, kdy se z příjemců staneme plátci a výše dotací už nebude tak vysoká. Navržená etapizace může taky znamenat i průběžný život na stálém staveništi, nehotový stav, a také třeba jen torzo původního, protože na víc nemusí být nebo spíš nebudou peníze.

Pokud to zjednodušíme, tak stávající studie studia Fránek Architects počítá se stavbou na kůlech a možným zaplavením suterénu tohoto multifunkčního objektu. Takže stavba mimo záplavové území by finanční náročnost stavby zcela jistě snížila. Studie, kterou studenti prezentovali, pak našla místo, kde by obecní úřad stál mimo záplavové území. A to na pozemcích, které obec již vlastní. Návrh, který minimálně stojí za zamyšlení.

V prezentaci studentů FA VÚT BRNO padla zajímavých impulzů ale celá řada. Nutno zdůraznit, že se nepohybujeme v horizontu jednoho volebního období, ale v delším časovém období. Např. možný přesun centra obce k dřívějšímu centru historickému, tedy ke křižovatce Pod Růžďkou, v souvislosti s postupným rozšiřováním zástavby směrem k přehradě, které se již děje, má své opodstatnění. A našlo se zde i jiné místo pro sportovní halu, která by najednou měla celodenní využití a blíže dětem. Zajímavé jsou i nápady, jak v horizontu desetiletí aspoň omezit některé dopady dopravy na chod obce.

Možná je čas zamyslet se na tím, jestli má cenu podle stávajícího projektu začít stavět (ano, pomník by to byl hezký…), nebo zvolnit a vrátit se o něco zpět. Třeba nejprve k urbanistické studii.

Jakub Mikel
Jakub Mikel
Pavel Juříček
Pavel Juříček

Leave a Reply