Hráli důchodcům
Sbor pro občanské záležitosti při MNV v Bystřičce uspořádal v neděli 20. listopadu přátelskou besedu s důchodci.
Slavnostně upravený sál klubovny TJ Sokol čekal na milé hosty, na ty, které máme všichni nejraději — na naše babičky a dědečky. Bylo pro ně uspořádáno již tradiční setkání s programem a pohoštěním.
Po zahájení a referátu předsedy MNV a JZD Přehrada následovalo bohaté kulturní vystoupení estrádních umělců, které všechny hosty velmi pobavilo a rozveselilo. Poté následovala beseda s představiteli a funkcionáři obce a přítomnými důchodci, kteří zavzpomínali na dřívější život a porovnávali jej s dnešním radostným životem v socialistické společnosti.
Nakonec hudební soubor Veselá pětka vyhrával až do setmění. V družné besedě a svižném tanci by nezasvěcený stěží poznal, kdo tam byl vlastně mladý a kdo starý. (L. Machalová)